Tumačenje Europske komisije vezano za članak 32. Uredbe (EU) br. 1303/2013
5. prosinca 2016.
objava megafon1 225x150

5

pro

objava-megafon1-225x150Ministarstvo poljoprivrede je 19. veljače 2016. godine Europskoj komisiji uputilo zahtjev za tumačenje članka 32. Uredbe (EU) br. 1303/2013 vezano za donošenje odluka na nivou LAG-a. Tekst tumačenja navedenog članka od strane Europske komisije možete preuzeti ovdje.