Podnošenje Izvješća o napretku za TO 2.1.1. iz LRS LAG PAPUK koji je sukladan TO 6.3.1. iz PRRRH 2014-2020

Sukladno natječaju za provedbu LRS-TO 6.3.1. LRS LAG (oznaka: M19.2.1-2018/01) od 3.kolovoza 2018.godine, poglavlje 4.1. „Početak provedbe i razdoblje provedbe projekta“, obvezni ste u svrhu praćenja provedbe aktivnosti dostavljati Agenciji za plaćanja Izvještaj o napretku svakih šest (6) mjeseci, računajući od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava (Agencije za plaćanja)Izvještaj o napretku ne šalje se pisanim putem već je omogućeno slanje istog putem AGRONET sustava na kartici „Praćenje projekata“. 

Također, sukladno Natječaju LAG-a PAPUK za TO 2.1.1. „Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“,  točka 5.7. Provjere upravljanja projektom i kontrola na terenu u svrhu praćenja provedbe aktivnosti, korisnik je obvezan dostavljati LAG-u Izvještaj o napretku svakih šest mjeseci, računajući od dana zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja.

Izvještaj se dostavlja na propisanom obrascu u tiskanom obliku preporučenom pošiljkom na adresu LAG-a :

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „PAPUK“ 

Dalmatinska 110

33515 Orahovica

NAPOMENA: IZVJEŠTAJ O NAPRETKU ZA T.O. 2.1.1. „Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“ – NE OTVARATI

Molim Vas da u propisanom roku dostavite traženi Izvještaj !!

Obrazac_Izvještaj o napretku