O nama

LAG “PAPUK“ osnovan je 27. siječnja 2011. godine. Jedan je od 3 (tri) LAG-a na području Virovitičko-podravske županije. Po površini je jedan od najmanjih LAG-ova u Hrvatskoj. Područje LAG-a “PAPUK“ nalazi se u jugoistočnom dijelu Virovitičko-podravske županije. Sa svoje istočne strane LAG graniči sa Osječko-baranjskom županijom, a na jugu sa Požeško-slavonskom županijom.

LAG “PAPUK” obuhvaća područje 5 JLS i to: grad Orahovica, općine Čačinci, Zdenci, Crnac i Mikleuš te ukupno 49 naselja unutar 5 JLS-a. Površina LAG-a iznosi 467,99 km², što predstavlja 23,12% površine Županije.

Najveću površinu LAG-a “PAPUK” zauzima Općina Čačinci sa 145,02 km2, Grad Orahovica sa 123,67km2, Zdenci 84,88 km2, Crnac 79,13 km2, Mikleuš 35,29 km2.

Broj stanovnika prema Popisu iz 2021. godine iznosi 10.335, odnosno 22.08 stanovnika / km2

LAG “PAPUK“ je PRVI akreditirani LAG na području Virovitičko-podravske županije koji je potpisao Ugovor sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Stvaranje lokalnih partnerstva, nazvanih lokalne akcijske grupe (LAG), započinje povezivanjem lokalnih dionika iz javnog, civilnog i gospodarskog sektora. LAG-ovi su originalan i važan dio pristupa LEADER. Zadatak im je izrada lokalnih razvojnih strategija te usmjeravanje i praćenje njihove provedbe uključujući korištenje sredstava potpore.

Učinkoviti su u poticanju lokalnog održivog razvoja iz sljedećih razloga:

  • okupljaju i kombiniraju postojeće ljudske i financijske resurse iz javnog, privatnog i civilnog sektora te volontere
  • udružuju lokalne dionike oko zajedničkih projekata i međusektorskih akcija, kako bi se postigla sinergija, zajedničko vlasništvo te kritična masa potrebna za poboljšanje ekonomske konkurentnosti područja
  • jačaju dijalog i suradnju između različitih ruralnih dionika, koji često nemaju iskustvo zajedničkog rada, te se tako smanjuju potencijalni konflikti i moderiraju situacije u kojima se dogovaraju rješenja kroz konzultacije i razgovore
  • kroz interakciju različitih partnera moderiraju proces prilagođavanja i promjene uzimajući u obzir brigu za okoliš, diversifikaciju ruralnog gospodarstva i kvalitetu življenja.

LAG treba udružiti partnere iz javnog i privatnog sektora, pazeći na uravnoteženu zastupljenost predstavnika postojećih lokalnih interesnih skupina, koji dolaze iz različitih socio-ekonomskih sektora. Na razini odlučivanja, bar 50% članova mora dolaziti iz poslovnog sektora i sektora civilnog društva. 

Područje LAG-a – ruralno područje koje ima više od 5.000, a manje od 150.000 stanovnika uključujući manje gradove te gradove s manje od 25.000 stanovnika.

LAG obuhvaća jasno definirano zemljopisno područje te stanovnike jednog ili više naselja, unutar dvije ili više jedinica lokalne samouprave.

Odgovornost lokalnih partnerstva / LAG-ova:

  • uspostava LAG-a i izrada statuta
  • priprema lokalne strategije razvoja i lokalnog operativnog plana razvoja
  • informiranje lokalnog stanovništva o postojećim mogućnostima i prijavama za projekte u okviru programa IPARD, u skladu s lokalnom strategijom razvoja
  • dogovor o usavršavanju i radionicama za lokalno stanovništvo
  • davanje pisama preporuke IPARD agenciji o projektima koji bi se mogli financirati u okviru lokalne razvojne strategije
  • upravljanje aktivnostima LAG-a (vođenje projekta, programiranje aktivnosti, računovodstvo, mjesečna i kvartalna izvješća, itd.).