Turizmom razvijamo područje

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA SURADNJE: 1.221.498,00HRK

FINANCIRANJE: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., provedba Podmjere 19.3.“Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“, provedba tipa operacije 19.3.2.“Provedba aktivnosti suradnje“ unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“

CILJEVI PROJEKTA

Cilj projekta je podići kvalitetu života stanovnika na područjima LAG-ova partnera kroz jačanje prepoznatljivosti područja i turističke ponude.

Specifični cilj je educirati se i razmijeniti iskustava u promociji ruralnog turizma i jačati specifične oblike ruralnog turizma objedinjavanjem prirodnih i kulturnih resursa, tradicijske baštine te posebnosti područja.

PARTNERI U PROJEKTU

Partneri u projektu su Lokalne akcijske grupe: „Moslavina“, „Baranja“, „Međimurski doli i bregi“, „Papuk“, „Srijem“ i „Virovitički prsten“.

CILJANE GRUPE PREMA KOJIMA JE USMJEREN PROJEKT:

Turističke zajednice i ostali dionici u turizmu na području LAG-ova partnera, članovi LAG-ova partnera te svi zainteresirani stanovnici sa područja LAG-ova partnera.

PODRUČJE PROVEDBE

Aktivnosti projekta odvijati će se na područjima LAG partnera i to LAG-a „Moslavina“, LAG-a „Baranja“, LAG-a „Međimurski doli i bregi“, LAG-a „Papuk“, LAG „Srijem“ i LAG-a „Virovitički prsten“.

PROMOTIVNI FILM PODRUČJA LAG-a „Papuk“

Promotivni film područja LAG-a „Papuk“ možete pogledati na poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=supYi3nI0tI&t=1s