Predsjednik i zamjenici predsjednika LAG-a

Predsjednik LAG-a

 

Naziv institucije/organizacije – člana LAG-a

Imenovani predstavnik

Grad Orahovica

Saša Rister

Zamjenici predsjednika LAG-a

 

Naziv institucije/organizacije – člana LAG-a

Imenovani predstavnik

Općina Čačinci Alen Jurenac
Općina Zdenci Tomislav Durmić

Likvidator

 

Ime i prezime

MARKO BOŠNJAK