Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo

 

 

 

 

 

 

 

 

LAG “Papuk” je jedan od partnera u projektu Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo, koji je financiran kroz Europski socijalni fond, kroz javni poziv Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada.

Korisnik/vodeći partner je Centar za ruralni razvoj CERURA HR iz Sinja, a partneri su Institut za razvoj i međunarodne odnose, LAG Cetinska krajina, Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata, Centar za održivi razvoj, Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH, LAG Vinodol, LAG Posavina, LAG Izvor, Hrvatska zajednica županija, Socijalna zadruga Humana Nova Čakovec, LAG Međimurski doli i bregi, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Split, LAG Laura, UDD – Udruga za demokratsko društvo, Braniteljska socijalno-radna zadruga Dalmatia Ruralis, LAG Brač, LAG MORE 249, Udruga nezaposlenih hrvatskih branitelja Domovinskog rata i LAG Krka.

Cilj projekta: Jačati kapacitete organizacija civilnih društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

Poseban ciljevi projekta:

    • Jačati partnerstva organizacija civilnoga društva, društvenih poduzetnika i uključivanje novih članica u Hrvatsku mrežu za društveno poduzetništvo te provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka kako bi došlo do stvaranja poticajnog okruženja za razvoj društvenog poduzetništva.
    • Provesti ispitivanja i znanstvena istraživanja u području društvenog poduzetništva, izraditi smjernice za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima, analizirati društveni utjecaj predloženih intervencija kako bi se, na temelju znanosti, ponudila rješenja za razvoj društvenog poduzetništva u demokratskom dijalogu svih dionika.

Kratki opis projekta:

Projekt će ojačati kapacitete OCD-a za partnerski odnos s ciljnim skupinama (OCD-i, socijalni partneri: poduzetnici i sindikati, HZZ-i, centri za socijalnu pomoć i znanstvene organizacije) kroz provedbu ispitivanja javnog mnijenja i potreba društva, znanstvenih istraživanja, izrade smjernica i analiza društvenog utjecaja te strukturnog dijaloga svih dionika i donositelja odluka kako bi se doprinijelo razvoju društvenog poduzetništva te se uspostavlja Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo kao alat stalnog dijaloga.

Ukupna vrijednost projekta je 3.597.840,76 kn.

  • Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 3.058.164,65 Kuna (85%).
  • Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 539.676,11 Kuna (15%).

Razdoblje provedbe projekta: od 31.10.2020. do 31.10.2023.g.

Više info na: https://www.socialbiz.cerura.hr/