Lokalna razvojna strategija

Skupština LAG-a “Papuk” na 23. sjednici, održanoj 18. rujna 2023. godine, donijela je Odluku o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a “Papuk” za razdoblje 2023.-2027.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Papuk za razdoblje 2014.-2020. s prijelaznim razdobljem 2021.-2022.

3.izmjena LRS LAG-a “PAPUK”-VAŽEĆA

Skupština LAG-a "PAPUK" je na svojoj 20.sjednici, dana 28.06.2021.godine, donijela odluku o usvajanju 3. Izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a PAPUK 2014-2020.  Lokalna razvojna strategija LAG-a PAPUK 2014 - 2020 - 3.izmjena Dodatak 1. Popis...

2.izmjena LRS LAG-a “PAPUK”-NEVAŽEĆA

Skupština LAG-a "PAPUK" je na svojoj 18.sjednici, dana 15.06.2020.godine, donijela odluku o usvajanju 2. Izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a PAPUK 2014-2020.  Lokalna razvojna strategija LAG-a PAPUK 2014 - 2020 - 2.izmjena Dodatak 1. Popis stanovnika prema...

1.izmjena LRS LAG-a “PAPUK”-NEVAŽEĆA

Izmjena Lokalne razvojne strategije LAG-a PAPUK 2014-2020 odobrena je dana 28.02.2019.godine i nalazi se na donjim poveznicama. Lokalna razvojna strategija LAG-a PAPUK 2014 - 2020 - 1.izmjena Dodatak 1. Popis stanovnika prema naseljana području LAG-a „PAPUK“...

Lokalna razvojna strategija LAG-a Papuk za razdoblje 2013.-2014.

Icon
Lokalna razvojna strategija LAG-a PAPUK 2013-2014 - NEVAŽEĆA