Što se mijenja u Programu ruralnog razvoja za 2018. godinu?
1. veljače 2018.
xc

1

velj

xcOve godine očekujemo izmjene u Programu ruralnog razvoja koje nude nove mogućnosti ulaganja i bolje uvjete za korisnike. Objavit će se natječaji koji će korisnicima staviti na raspolaganje 3,75 milijardi kuna (oko 500 mil €).

Koje izmjene možemo očekivati?

 • uvođenje nove mjere i TOP-ova; uspostava sustava provedbe financijskih instrumenata 4.1., 4.2., 6.4., 8.6.
 • nove mogućnosti ulaganja (npr. 7.4., zajednička ulaganja više JLS-a); promjene vezane uz kriterije odabira
 • promjene vezane uz uvjete prihvatljivosti; intenziteta potpore (npr. 6.1.1., razredi potpore 20.000/50.000 eura)
 • pojednostavljenje obveza u mjeri 10; usklađivanje sa Omnibus uredbom (npr. mjera 17); usklađivanje financijskog plana i ostale tehničke izmjene… 

Izmjena programa za poljoprivredno zemljište

Izmjenama Programa 5.2.1.”Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala” omogućit će se:

 • kupnja poljoprivrednog zemljišta (do 10% ukupnih prihvatljivih troškova)
 • kupnja domaćih životinja (prije izmjena dozvoljena kupnja samo osnovnog stada/matičnog jata)

Indikativnom planu objave natječaja 2018. možete pronaći u kojem će mjesecu biti objavljen koji natječaj kako biste mogli pravovremeno reagirati!

Što donose izmjene u mjeri 10 za višegodišnje nasade?

Novi TOP-ovi za mjeru 10 “Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene” bit će:

 • 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
 • 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
 • 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima
 • 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima
 • 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

Promjene za stočare u mjeri 14

Promjene u Programu ruralnog razvoja za mjeru 14 “Dobrobit životinja” odnosi se na:

 • pomoć stočarima u godišnjem iznosu od 150 milijuna kuna
 • zahtjevi se podnose zajedno s jedinstvenim
 • potpora se dodjeljuje za provedbu obveza koje su iznad temeljnih zakonskih odredbi za pojedinu vrstu životinja i doprinose poboljšanim uvjetima držanja i uzgoja (povećanje podne površine za 10% (goveda, svinje, perad), više držanja na otvorenom/ispaše i bolji uvjeti držanja u stajama (goveda…)

Upravljanje rizicima

Uvode se dvije značajne promjene za provedbu mjere 17 “Upravljanje rizicima”:

 • smanjuje se prag gubitka poljoprivredne proizvodnje sa 30% na 20%
 • intenzitet potpore se povećava sa 65% na 70% plaćene premije osiguranja

Zahtjev za potporu moći će se podnositi tijekom cijele godine. Korisnik će podnositi Zahtjev za potporu nakon što plati 30% premije osiguranja. Agencija za plaćanja provodi administrativnu obradu i kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti za prihvaćanje zahtjeva za potporu isplaćuje iznos potpore (70%) na račun društva za osiguranje čime se zatvara obveza korisnika.

Financijski instrumenti

Bit će olakšan pristup financijskim instrumentima, mogućnost korištenja u investicijskim mjerama 4.1, 4.2, 6.4 i 8.6, niže kamatne stope, primjeren rok otplate za mikro i male kredite (25.000 – 50.000 eura), garancije, kredite za obrtna sredstva i kredite.

Između ostalog, novosti u 2018. godini su i natječaji koji do sada nisu bili objavljivani, a to su:

 • 4.1.1. Za ratare (~75 mil kn)
 • 4.2.1. Za uljare i mini mljekare (~50 mil kn)
 • 6.2. Pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na PG-u (~200 mil kn)
 • 6.4. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na PG-u (~200 mil kn)
 • 10.1. Pet novih tipova operacija – dodatna pomoć proizvođačima voća, grožđa i maslina
 • 10.2. Potpora za očuvanje i održivu uporabu i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi (~15 mil kn)
 • M16 Projekti suradnje, udruživanje poljoprivrednika i znanstvene zajednice (~56 mil kn)

Ovdje pogledajte Indikativni plan objave natječaja 2018. iz programa Ruralnog razvoja, odnosno mjesec kada će koji natječaj biti objavljen.