Podsjetnik poljoprivrednicima koji su podnijeli zahtjev za potporu za intervenciju 31.06. Konzervacijska poljoprivreda
29. lipnja 2023.

29

lip

Poljoprivrednici koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potpore u 2023. godini za intervenciju 31.06. Konzervacijska poljoprivreda provode koncept proizvodnje koji ima za cilj ostvarivanje visoke i održive razine proizvodnje uz očuvanje prirodnih resursa i ostvarivanje prihvatljive dobiti.

Naime, prema članku 45. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu („Narodne novine“, br. 25/23, 51/23, 56/23 i 65/23), prilikom provedbe intervencije 31.06. Konzervacijska poljoprivreda tijekom proizvodne godine (od 15.8.2022. do 1.10.2023.) korisnik je u tehnološkom smislu obvezan:

·         Provoditi reduciranu obradu tla, kojom se tlo ne prevrće

·         Provoditi minimalno dvopoljni plodored, odnosno na svakoj ARKOD parceli u godini zahtjeva nakon glavnih usjeva uzgajati sekundarne usjeve

·         Nakon svih radnih zahvata, potrebno je osigurati potpunu pokrivenost tla oranične površine biljnim ostacima i/ili zelenim pokrovom

·         Održavati oraničnu površinu od korovne vegetacije prema principima integrirane zaštite bilja uz obvezu primjene mehaničkih mjera.

Podsjećamo poljoprivrednike koji se spremaju na žetvu na obvezu osiguravanja potpune pokrivenosti tla oranične površine biljnim ostacima ili zelenim pokrovom nakon svih radnih zahvata. Također, poljoprivrednu površinu, i onu na kojoj je obavljena žetva, a do naredne sjetve, potrebno je održavati od korovne vegetacije prema principima integrirane zaštite bilja uz obvezu primjene mehaničkih mjera.

Na oraničnim površinama, korisnik intervencije 31.06. Konzervacijska poljoprivreda, u obvezi je provoditi minimalno dvopoljni plodored na svakoj ARKOD parceli. Sekundarni usjevi poput postrnih usjeva i zelenih pokrovnih usjeva, mogu predstavljati sastavnice plodoreda.

Primjer:

Ako je pšenica glavna kultura, onda nakon nje trebate prijaviti još jedan sekundarni usjev kako bi unutar intervencije konzervacijska poljoprivreda zadovoljili propisani zahtjev dvopoljnog plodoreda.

Korisnik intervencije 31.06. u godini zahtjeva uz navedeno je obvezan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz eko shemu Konzervacijska poljoprivreda: Osnovne informacije o uvjetovanosti, Mjesto i uloga eko sheme Konzervacijska poljoprivreda među ostalim eko shemama, Značajke reducirane obrade tla, Integrirana zaštita oraničnih kultura od korova, Mehaničko uklanjanje korova, Pokrivenost tla u konzervacijskoj poljoprivredi.

Korisnik je također dužan voditi evidenciju o provedbi svih obveza prema propisanom Obrascu 4. iz Priloga 4. spomenutog Pravilnika.