Osnovne upute malim proizvođačima za označavanje hrane
7. veljače 2018.
ccc

7

velj

cccSva hrana koja se stavlja na tržište mora biti ispravno označena, a za informacije je odgovoran onaj subjekt u poslovanju s hranom koji hranu stavlja na tržište. Hrana se označava sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani, a dio zahtjeva za označavanjem propisan je i nizom drugih uredbi, zakona i pravilnika.

 

 

OBAVEZNI PODACI NA ZAPAKIRANIM PROIZVODIMA

Na oznaci zapakiranih sireva i drugih mliječnih proizvoda koje proizvode i prodaju OPG-i (vakumirani, u nepovratnoj ambalaži i sl.) potrebno je navesti najmanje slijedeće podatke:

 1. naziv hrane
 2. popis sastojaka
 3. alergene
 4. količinu određenih sastojaka ili kategorija sastojaka;
 5. neto količinu hrane (g, kg, ml, cl, l)
 6. datum minimalne trajnosti ili „upotrijebiti do“ (rok trajanja)
 7. posebne uvjete čuvanja ili upotrebe gdje je potrebno
 8. upute za upotrebu ili pripremu ako bez njih hrana ne bi bila pravilno upotrijebljena
 9. ime ili naziv i adresa subjekta u poslovanju s hranom pod čijim se imenom hrana stavlja na tržište  
 10. zemlju ili mjesto podrijetla
 11. hranjive vrijednosti hrane
 12. dodatne zahtjeve označavanja po drugim propisima (LOT, identifikacijska oznaka objekta, mliječna mast u suhoj tvari, naziv sira s obzirom na sadržaj vode u bezmasnoj tvari sira, napravljeno od sirovog mlijeka, pasterizirano, ukupna količina šećera na 100 grama i udio voća na 100 grama proizvoda kod pekmeza, džemova i marmelada, udio voća u % kod sokova, % alkohola itd.)

Podaci o nazivu i neto količini hrane  trebaju se na oznaci nalaziti u istom vidnom polju i biti napisani slovima minimalne visine 1.2 mm (0.9 mm ako je najveća površina ambalaže manja od 80 cm²).

Naziv hrane mora odgovarati propisanom nazivu (Prilog VII, dio III Uredbe 1308/2013).

Svi sastojci određenog proizvoda moraju biti nabrojani i to od onog čiji je sadržaj u proizvodu najveći pa do onog kojeg ima najmanje, a ispred njih treba stajati riječ “sastojci”, a izražavaju se u %, osim za one proizvode za koje postoje iznimke navođenja sastojaka  i njihove količine.

Alergeni se navode u popisu sastojaka posebno istaknuti (npr. bolddruga bojapodcrtano) kod zapakiranih proizvoda ili jasno istaknuti na vidnom mjestu kod nezapakiranih proizvoda. Alergeni su: mlijeko i mliječni proizvodi, orašasti plodovi (bademi, orasi, lješnjaci, pistacije, indijski oraščići…), sezam, kikiriki, soja, brašno i žitarice (pšenica, raž, ječam, zob), celer, goruščica, lupina, jaja, rakovi, ribe, mekušci, sumporni dioksid.

Neto količina hrane mora biti iskazana u mjernim jedinicama za litre ili težinu i biti istaknuta na pakiranju i to točna mjera (ne s navodima: cca, oko, ±), osim kod hrane koja gubi značajni dio svojega obujma ili mase i koja se prodaje po komadu ili se važe u prisutnosti kupca.

Rok trajanja hrane je datum do kojeg hrana zadržava svoja karakteristična svojstva kod adekvatnog čuvanja. Rok trajanja se izražava kao datum minimalne trajnosti (najbolje upotrijebiti do ….), a za hranu koja je s mikrobiološkog stajališta brzo kvarljiva i stoga je vjerojatno da će nakon kraćega razdoblja predstavljati izravnu opasnost za zdravlje ljudi, datum trajnosti se izražava: „upotrijebiti do” XX/XX/XXXX (dan, mjesec, godina). Nakon „upotrijebiti do” datuma hrana se smatra nesigurnom i u tom slučaju je obavezno navođenje i uvjeta čuvanja hrane (npr. čuvati na +4 do +8°C, čuvati u hladnjaku i sl.).

Zemlja podrijetla ili mjesto podrijetla je obvezno navesti ako bi izostavljanje toga podatka moglo dovesti potrošača u zabludu u pogledu stvarne zemlje ili mjesta podrijetla hrane.

Serija ili LOT je niz brojeva ispred kojih se nalazi slovo L, a svi proizvodi moraju biti označeni serijom osim hrane koja je označena rokom trajanja koji sadrži dan, mjesec i godinu u tom nizu i kada se hrana nudi na prodaju krajnjem potrošaču kao nezapakirana.

Hranjive vrijednosti hrane odnosno nutritivnu tablicu (energetska vrijednost, količine masti, zasićenih masti, ugljikohidrata, šećera, bjelančevina i soli) moraju isticati svi subjekti koji stavljaju hranu na tržište osim onih za koje važi izuzetak od obveze navođenja sukladno prilogu V. Uredbe 1169/2011.

OBAVEZNI PODACI KOD NEZAPAKIRANIH PROIZVODA

Nezapakirana  (nepretpakirana) hrana je hrana koja se stavlja na tržište u nezapakiranom obliku ili koja se pakira na prodajnom mjestu na zahtjev potrošača ili koja je zapakirana za izravnu prodaju (folije, podlošci) ili koja se na prodajnom mjestu nudi za neposrednu konzumaciju.

Pri označavanju nezapakirane hrane obvezno je navođenje slijedećih podataka:

 • naziv hrane i dodatne navode gdje je potrebno (npr. dimljeno) kao i kod zapakirane hrane
 • popis  alergena
 • ime i adresa subjekta u poslovanju s hranom odgovornog za informacije o hrani
 • »upotrijebiti do« XX.XX.XXXX., za hranu koja je s mikrobiološkog stajališta brzo kvarljiva
 • popis sastojaka ako se iz naziva ne može raspoznati prava priroda hrane
 • zemlja podrijetla ako bi izostavljanje iste moglo dovesti potrošača u zabludu
 • ostalo, prema posebnim zahtjevima označavanja (kao i kod zapakirane hrane)

Svi ostali podaci koji se ne nalaze na oznaci trebaju se nalaziti na otpremnici. Na zahtjev potrošača moraju se dati svi ostali podaci o hrani koja se prodaje.

IZUZETAK OD OBVEZE NAVOĐENJA HRANJIVE VRIJEDNOSTI HRANE

Izuzetak je sva hrana iz domaće proizvodnje, koju proizvođač malih količina izravno isporučuje krajnjem potrošaču ili lokalnim maloprodajnim trgovinama koje izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača.

PROIZVOĐAČ MALIH KOLIČINA:   Subjekt u poslovanju s hranom koji, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost, nije obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost smatra se proizvođačem malih količina sukladno Naputku MP o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani, NN 97/2017. To dokazuje potvrdom porezne uprave o ukupnom primitku/prihodu za proteklu fiskalnu godinu.

Anđelka Pejaković, dipl. ing. agr.
Podružnica Zagrebačke županije

Detaljna uputa malim proizvođačima oko izuzeća od navođenja hranjivih vrijednosti hrane