Novi javni pozivi Ministarstva turizma za poticanja: slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama, razvoja centara za posjetitelje, regionalnih programa uređenja i upravljanja morskim plažama
24. ožujka 2014.
MINT

24

ožu

MINTS ciljem unapređenja konkurentnosti turizma Republike Hrvatske kroz omogućavanje korištenja besplatnog bežičnog pristupa Internetu, odnosno kroz jačanje javne turističke infrastrukture i konkurentnosti turističkih destinacija Hrvatske, Ministarstvo turizma objavilo je javne pozive za programe: Poticanje slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama (Hotspot Croatia), Poticanje razvoja centara za posjetitelje i Poticanje izrade regionalnih programa uređenja i upravljanja morskim plažama, na temelju kojih će dodijeliti ukupno 8,5 milijuna kuna bespovratnih potpora.

„Kako smo i naveli u Strategiji razvoja turizma, a koja je prije godinu dana usvojena u Hrvatskom saboru, kreirali smo niz mjera i aktivnosti preko kojih želimo ostvariti zacrtane ciljeve kao što su povećanje turističke potrošnje, rast prihoda od turizma, ulazak Hrvatske među 20 najkonkurentnijih turističkih zemalja i povećanje hotelskih smještajnih kapaciteta. Jedna od aktivnosti koja će uvelike pridonijeti ostvarenju tih ciljeva jest i raspisivanje javnih poziva za programe potpora putem kojih Ministarstvo turizma dodjeljuje bespovratna sredstva za one projekte koji će biti nositelji razvoja hrvatskog turizma i njegovog pozicioniranja na međunarodnom tržištu“, rekao je ministar Lorencin.

 

Glavni ciljevi Programa poticanja slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama (Hotspot Croatia) su omogućavanje korištenja besplatnog bežičnog pristupa Internetu na turistički najfrekventnijim otvorenim površinama koje nude javne turističke sadržaje. Time se postiže direktan utjecaj na povećanje turističke potrošnje kroz e-marketing i e-prodaju turističke ponude RH, ali i dodatna promocija turističkih destinacija. Sredstva iz tog programa namijenjena su jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a iznose ukupno dva milijuna kuna. Javni poziv za ovaj program bio je raspisan prošle godine, a zbog velikog interesa i odličnih rezultata odlučeno je da se raspiše i ove (rok prijave do 2. 4. 2014.).

Program poticanja razvoja centara za posjetitelje za cilj ima razvoj javne turističke infrastrukture u svrhu jačanja konkurentnosti ponude, rasta turističke potrošnje i zadovoljstva posjetitelja. Namjena, odnosno predmet financiranja je izrada predstudije izvodljivosti, analize troškova i koristi i/ili projektne dokumentacije za izgradnju centara za posjetitelje i to za: centre za posjetitelje koji se nalaze na mjestima velike koncentracije turističkog prometa, a koji nisu nužno vezani uz atrakciju te za centre za posjetitelje koji se nalaze uz javno dostupne prirodne i kulturne atrakcije od međunarodne važnosti. Za navedene je aktivnosti namijenjeno ukupno tri milijuna kuna, a korisnici mogu biti jedinice područne (regionalne) samouprave – županije i javne ustanove. Na ovaj javni poziv Ministarstva mogu se prijaviti sve jadranske županije, odnosno: Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska (rok prijave do 15. 4. 2014.).

Opći cilj Programa poticanja izrade regionalnih programa uređenja i upravljanja morskim plažama jest jačanje konkurentnosti turističkih destinacija Hrvatske, dok posebni ciljevi obuhvaćaju uspostavu sustavnog i održivog upravljanja i uređenja plaža, te razvoj javne turističke infrastrukture i ponude. Predmet financiranja je izrada regionalnih programa uređenja i upravljanja morskim plažama županija, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ za što je osigurano tri milijuna i 500 tisuća kuna, dok korisnici ove mjere mogu biti jedinice područne (regionalne) samouprave (rok prijave do 27. 3. 2014.).

Iznose sredstava i načine sufinanciranja projekata, kao i sve ostale informacije vezane za ove programe (javni pozivi, programi, obrasci i izjave), možete pronaći na web stranicama Ministarstva turizma, u rubrici „Potpore i krediti“.

Svi javni pozivi su raspisani na temelju Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, Strateškog plana Ministarstva turizma za razdoblje 2014.-2016. godine, Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu, te točke II. Odluke Vlade o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma.

(preuzeto sa www.mint.hr)