Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić: Prijedlog zakona o šumama kvalitetnije uređuje održivo gospodarenje i učinkovito korištenje resursa
5. ožujka 2018.
tolusic vlada

5

ožu

tolusic vladaMinistar poljoprivrede Tomislav Tolušić održao je u Banskim dvorima konferenciju za medije na kojoj je dodatno pojasnio Prijedlog zakona o šumama, kojeg je Vlada sa sjednice održane u četvrtak 1. ožujka uputila Hrvatskom saboru.

Ministar je kazao da se ovim Prijedlogom zakona u odnosu na važeći Zakon kvalitetnije uređuje sustav i način upravljanja, korištenje i raspolaganje šumama i šumskim zemljištima, s ciljem osiguranja gospodarenja na načelima održivog gospodarenja.

Govoreći o novinama koje donosi novi zakon, ministar je naglasio da se njime 90 posto dosadašnjih obveznika općekorisne funkcije šuma (OKFŠ) oslobađa plaćanja te naknade. Riječ je o 181 tisući dosadašnjih korisnika. Općekorisna funkcija šuma (OKFŠ) je naknada koju su do sada plaćale sve pravne i fizičke osobe koje su u Hrvatskoj obavljale gospodarsku djelatnost, a ministar je podsjetio da je po važećem zakonu riječ o 202 tisuće korisnika.

– Sada će sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, a ostvaruju prihod manji od 3 milijuna kuna u potpunosti biti oslobođene ove naknade. Ministar je naveo da Zakon omogućuje i da se šumsko zemljište koristi za ispašu stoke i proizvodnju biomase kao novog energenta za potrebe dosadašnjih i budućih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, što je usko vezano i uz Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji, koji je Vlada također nedavno uputila Hrvatskom saboru – istaknuo je Tolušić.

Izvijestio je da po novom Prijedlogu zakona gradovi mogu prenamijeniti opožareno zemljište nakon 10 godina i to uz suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja koje je nadležno za donošenje prostornih planova. Po važećem zakonu rok za prenamjenu je 5 godina.

– Sve šume koje su izgorjele šumoposjednik, bio javni ili privatni, dužan je obnoviti u roku dvije godine, s tim da su za državne šume sredstva predviđena u državnom proračunu – pojasnio je ministar Tolušić.

Uvodi se i elektronička evidencije cijelog šumskog gospodarskog područja Republike Hrvatske, što će omogućiti kvalitetnije praćenje stanja šuma i šumskog zemljišta, kojeg ima oko 2,7 milijuna hektara. Ministar je izvijestio da se uvodi i definicija šumoposjednika te podjela privatnih šumoposjednika po veličini posjeda, a mali i srednji se oslobađaju određenih troškova. Novi zakon predviđa i izdvajanje namjenskih sredstva koja će služiti kao poseban fond za razvoj drvne industrije u Hrvatskoj.

Ministar je pojasnio da će ta sredstva u 2019. godini biti vidljiva na stavci Ministarstva poljoprivrede, što bi otprilike moglo biti oko 80 milijuna kuna na godišnjoj razini, a koristit će se isključivo za podizanje konkurentnosti hrvatske drvne industrije. Ministar Tolušić naveo je da se navedenim Prijedlogom zakona uređuje i postupak izdvajanja pojedinog šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koje je po načinu uporabe u katastru opisano kao oranica, vrt, livada, pašnjak, voćnjak, maslinik, vinograd, trstik i močvara. Pojasnio je da će takvo brzo izdavanje šumskog zemljišta omogućiti da se veće površine zemljišta koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. (www.vlada.hr)