JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Orahovice za 2021. godinu
12. listopada 2021.
grb orahovica naslovna

12

lis

grb orahovica naslovnaNa temelju članka 46. stavka 1. točke 18. Statuta Grada Orahovice (Službeni glasnik br. 1/13, 2/18, 1/20 i 2/21), članka 13. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Orahovice za 2021. godinu („Službeni glasnik“ grada Orahovice br. 9a/21) i članka 2. Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora i Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Orahovice za 2021. godinu (KLASA:320-01/21-01/7, URBROJ: 2189/12-01/01-21-3 od 6. rujna 2021.), Gradonačelnik Grada Orahovice raspisuje

 JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Orahovice za 2021. godinu

Javni poziv 2021.

Izjava o koristenim potporama male vrijednosti

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Skupna izjava

Obrazac – Zahtjev za potporu

Obrazac izvještaja