Edukacija za LAG-ove povodom dana LAG-a Bosutski niz
1. lipnja 2015.
LAG Bosutski niz 29052015 001

1

lip

Voditelj LAG-a PAPUK, Saša Rister, sudjelovao je na danu LAG-a Bosutski niz dana 29.5.2015.godine.

U sklopu obilježavanja dana LAG-a Bosutski niz održalo se nekoliko predavanja i prezentacija te se dan završio obilaskom nekoliko projekata ne terenu sa područja LAG-a.

 

Prvo predavanje na temu . „Uloga LAG-ova u provedbi Programa ruralnog razvoja i razvoju zajednice 2014-2020“ održao je gosp.Ivan Ciprijan iz Ministarstva poljoprivrede. Po završetku prezentacije otvorila se rasprava na kojoj su predstavnici prisutnih LAG-ova iznjeli svoje nedoumice i pitanja vezana za ovu temu.

Nakon toga, Goran Jeras, upravitelj zadruge za etično financiranje, održao je prezentaciju „Prva hrvatska etična banka i njena uloga u ruralnom razvoju“.

Posljednju prezentaciju imao je Saša Bukovac, predstavnik HGK, a tema je bila „Uloga „bottom up“ pristupa u kreiranju LRS“.

Nakon završenih predavanja i nakon ručka krenulo se u obilazak projekata na području LAG-a.

Prvo smo posjetili staru „suvaru“. Mlin koji je radio uz pomoć konja koji su okretali mlinski kotač za mljevenje žita. Na području grada Otoka bilo je nekoliko „suvara“ i zadruga koje su radile s njima.

Nakon toga otišli smo u općinu Nijemce i tamo su nam prezentirani projekti koje je općina provela ili koje provodi. Između ostalog prezentiran nam je projekt Centar za promatranje ptica, obišli smo budući arboretum uz rijeku Bosut te se vozili čamcem koji se koristi za promatranje ptica na rijeci Bosut.

Po završetku obilaska pripremljena je zajednička večera na jednom salašu uz rijeku Bosut.

 

 

 LAG Bosutski niz 29052015 001   LAG Bosutski niz 29052015 002 
     
 LAG Bosutski niz 29052015 003    LAG Bosutski niz 29052015 004
     
LAG Bosutski niz 29052015 005   LAG Bosutski niz 29052015 006
     
LAG Bosutski niz 29052015 007   LAG Bosutski niz 29052015 008
     
LAG Bosutski niz 29052015 009   LAG Bosutski niz 29052015 010
     
LAG Bosutski niz 29052015 011   LAG Bosutski niz 29052015 012
     
LAG Bosutski niz 29052015 013   LAG Bosutski niz 29052015 014
     
LAG Bosutski niz 29052015 015   LAG Bosutski niz 29052015 016
     
LAG Bosutski niz 29052015 017