Druge izmjene Natječaja za tip operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”
9. prosinca 2019.
mjera m04 225x150

9

pro

mjera m04 225x150Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. ”Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.2. ”Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš” dana 20. srpnja 2018. godine te njegove prve izmjene dana 24. kolovoza 2018. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj), koji su objavljeni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr), Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr) te se isti mijenja kako slijedi:

1. U tekstu Natječaja, u točki 1. stavak 4. mijenja se i sada glasi:

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) na ovom Natječaju iznosi 134.000.000,00 HRK.

2. U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.