Agencija za plaćanja započela s izdavanjem Odluka o dodjeli sredstava za tip operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”
2. studenoga 2017.
energy 1322816 640 225x150

2

stu

energy 1322816 640 225x150Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem odluka o dodjeli sredstava za podmjeru 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“, provedbu tipa operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“, koji je bio raspisan od 6. lipnja do 6. listopada 2016. godine.

Na ovaj natječaj, vrijedan 9.5 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti, zaprimljeno je 39 zahtjeva vrijednih 16,9 milijuna kuna. Obzirom da raspoloživa sredstva nadilaze zahtijevani iznos potpore, svim korisnicima čiji su projekti ocijenjeni prihvatljivima, bit će izdane odluke o dodjeli sredstava.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a visina potpore je od 5.000 do 1.000.000 EUR, u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore je do 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova za mlade poljoprivrednike, zajedničke projekte, integrirane projekte, ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima, ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP), ulaganja povezana s agrookolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom.

Korisnici mogu ulagati u građenje i opremanje objekata za proizvodnju energije, objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina, za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu.