19.sjednica Upravnog odbora LAG PAPUK
5. prosinca 2016.

5

pro

Predsjednik Upravnog odbora LAG-a PAPUK sazvao je19. sjednicu Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Papuk“ za 08.12.2016. (četvrtak) u 18:00 sati,.

Sjednica će se održati uMalojgradskoj vijećnici Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, Orahovica.

 

Dnevni red:

 

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Upravnog odbora,
  2. Izvješće o radu ureda LAG-a za period 24.03.2016 – 29.11.2016,
  3. Izvješće o realizaciji sredstava iz podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ – tip operacije 19.1.1. „Pripremna pomoć“,
  4. Informiranje članova Upravnog odbora o prijedlogu izmjena Pravilnika za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“,
  5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijedlogu rebalansa financijskog plana za 2016.godinu,
  6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijedlogu financijskog plana za 2017.godinu,
  7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijedlogu plana rada za 2017.godinu,
  8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijemu novih članova u članstvo LAG-a,
  9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o temama projekata vezanim za projekte suradnje koji su od interesa za LAG PAPUK,
  10. Različito