Značajan porast osiguranja u poljoprivredi – zbog novih pravila gotovo 300% više osiguranika nego prije dvije godine
9. prosinca 2019.
earth 3289810 1280 300x200

9

pro

earth 3289810 1280 300x200Ministarstvo poljoprivrede kroz Program ruralnog razvoja poljoprivrednicima sufinancira premiju osiguranja usjeva životinja i biljaka.

Sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika mogu ostvariti 75.000 eura godišnje potpore, a intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja. Kako bi se povećao interes poljoprivrednika za osiguranje vlastite proizvodnje te smanjile štete koje nastaju zbog elementarnih nepogoda i klimatskih promjena, Ministarstvo poljoprivrede je uvelo značajna pojednostavljenja u podmjeri 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“.

Ono najvažnije je da korisnik osiguranja ne plaća cjelokupnu premiju osiguranja nego samo 30%, a ostalih 70% isplaćuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na račun društva za osiguranje, čime se zatvara obaveza korisnika. Ova je promjena imala značajan utjecaj i na likvidnost poljoprivrednika čija sredstva više nisu „vezana“ za vrijeme administrativne obrade zahtjeva za potporu u Agenciji za plaćanja. Još jedno olakšanje je i smanjenje praga gubitka poljoprivredne proizvodnje na 20%, čime je ova vrsta police osiguranja postala atraktivnija, obzirom da je jedan od osnovnih razloga zbog kojeg poljoprivrednici nisu ugovarali ovu vrstu osiguranja, bila visina praga od 30%.

Zbog provedenih mjera pojednostavljenja ostvaren je značajan rast premije osiguranja i broja ugovorenih osiguranja te je (do sada) u 2019. godini zaprimljeno ukupno 9.006 zahtjeva s traženim iznosom potpore od 115,6 milijuna kuna. Obzirom da se zahtjevi za potporu još uvijek zaprimaju u Agenciji, očekujemo do kraja godine još 500-njak zahtjeva. Zbog velikog interesa korisnika iznos inicijalne alokacije od 75 milijuna kuna bit će povećan i svi prihvatljivi korisnici dobit će sredstva za osiguranje.
„Bez osiguranja u poljoprivredi nema ni stabilne proizvodnje, a zadnjih nekoliko godina svjedoci smo čestim elementarnim nepogodama i zato pozivam poljoprivrednike da iskoristite pojednostavljenja koja smo zbog njih uveli i osiguraju svoje usjeve, životinje i biljke jer plaćamo 70% iznosa premije osiguranja.“ – izjavila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Polica osiguranja pokriva gubitke godišnje proizvodnje korisnika od jednog ili više rizika poput nepovoljnih klimatskih prilika, bolesti životinja, zaraze organizmima štetnim za bilje, okolišnim incidentima te gubitka kvalitete proizvoda.

Ako usporedimo podatke za 2019. godinu s 2016. godinom, zaprimljeno je gotovo četiri puta više zahtjeva za potporu, a nadmašen je i očekivani broj zahtjeva za osiguranjem predviđen Programom ruralnog razvoja.

Godina 2016. 2017. 2018. 2019.*

Broj zahtjeva za potporu

2.359 3.077 7.011

9.006

Traženi iznos potpore u milijunima kunama 31,5 44,4 92,5

115,6

*trenutno stanje: zaprimanje zahtjeva u tijeku