Uskoro 20 milijuna eura iz mjere 5 Programa ruralnog razvoja RH za požarom uništena poljoprivredna gospodarstva
2. studenoga 2017.
požar 225x150

2

stu

požar 225x150Zbog šteta uzrokovanih požarima koji su posljednjih dana prouzročili velike materijalne gubitke kako na domovima naših sugrađana tako i na poljoprivrednim površinama, Ministarstvo poljoprivrede donosi Pravilnik koji definira uvjete prihvatljivosti za korištenje Mjere 5, Podmjere 5.2 – obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Pravilnik je u završnoj fazi pripreme i očekujemo da će u ponedjeljak, 24. srpnja 2017. godine biti objavljen u Narodnim novinama.

Natječaj za korištenje ove mjere bit će raspisan kroz desetak dana, a prijave na natječaj bit će omogućene od 1. listopada 2017. godine jer je zbog strogih pravila korištenja EU sredstava potrebno zadovoljenje osnovnih preduvjeta korištenja ove mjere (proglašenje elementarne nepogode, izlazak na teren povjerenstava za procjenu šteta…).

Za razliku od prijašnjih natječaja, u ovom natječaju značajno se olakšavaju uvjeti prihvatljivosti te sustav prijave tako da očekujemo puno veći broj prihvatljivih prijava.

Uvjeti će biti sljedeći:

·  proizvođač mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika prilikom podnošenja zahtjeva za potporu
·  u obzir se uzimaju proizvodne površine upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika
·  šteta mora biti veća od 30% što znači ako ste primjerice na parceli imali 500 loza – minimalno 150 mora biti uništeno
·  županija mora proglasiti elementarnu nepogodu za područje JLS-a
·  korisnik mora pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Dozvoljeni troškovi su sljedeći:
·  sanacija poljoprivrednog zemljišta
·  izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata
·  popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
·  nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja
·  kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja
·  opći troškovi (do 10%)

Predviđeni iznos natječaja je 150.000.000 kn uz mogućnost povećanja, a pokriva se do 100% prihvatljivih izdataka.

Korisnik će predati prvi dio zahtjeva za potporu sa dokumentacijom (Procjena štete koja mora biti veća od 30%, procjenu ukupnih radova s obzirom da Procjena sadrži samo broj životinja, stabala i slično, ali ne i ostale radove koje je potrebno obaviti, potvrda porezne uprave da nema duga, izjava da nema dvostrukog financiranja i slično). Nakon toga, a po zatvaranju natječaja, APPRRR će korisniku izdati Odluku o administrativnoj kontroli i Ugovor na temelju kojeg korisnik kreće u prikupljanje ponuda te mu se nakon odobrenja ponuda izdaje Odluka o financiranju.

Razmatra se i mogućnost isplate predujma kako bismo još više olakšali unesrećenim korisnicima da čim prije obnove svoj proizvodni potencijal.

Ministarstvo će tijekom ljetnih mjeseci obaviti niz konzultacijskih i edukacijskih radionica kako s potencijalnim korisnicima tako i sa županijama, gradovima i općinama, županijskim razvojnim agencijama te LAG-ovima kako bi cijeli sustav odradio sve aktivnosti sinkronizirano te s čim manjim zahtjevima za krajnje korisnike.

U izradi je i Uputa u kojoj će biti navedeni svi zahtjevi i uvjeti kao i primjeri dobre prakse.