Treće izmjene Natječaja za tip operacije 8.6.1 ”Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima”
9. prosinca 2019.
mjera m08 225x150

9

pro

mjera m08 225x150Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.1 ”Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima” iz podmjere 8.6 ”Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda” dana 29. lipnja 2018. godine, s 1. izmjenom od dana 2. kolovoza 2018. godine i 2. izmjenom od dana 7. prosinca 2018. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj), objavljenim na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.appprr.hr), Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr).

1. U tekstu Natječaja, u točki 1., podtočka 4. mijenja se i sada glasi:

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100.300.000,00
kuna.

2. U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.