Sudjelujte u izmjeni SP ZPP-a – popunite anketne upitnike!
7. srpnja 2023.

7

srp

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (dalje u tekstu Strateški plan), putem različitih intervencija, pruža poljoprivrednim gospodarstvima mogućnost dobivanja potpore u svrhu tehnološke i tehničke modernizacije gospodarstva, ali i potpore dohotku.

U svrhu dostizanja Strateškim planom postavljenih ciljeva te boljeg usmjeravanja potpore ka ciljanim sektorima i korisnicima Ministarstvo poljoprivrede započelo je s izmjenama Strateškog plana.

Naglašavamo kako je prije svake izmjene Strateškog plana neophodno procijeniti stvarnu potrebu za istom, utvrditi utjecaj potencijalne izmjene na Strateški plan, predložene iznose potpore po prihvatljivom hektaru i uzeti u obzir povezanost navedenog iznosa s ispunjavanjem zadanog cilja.

Vaše mišljenje, kao sadašnjeg i potencijalnog korisnika intervencija, važno nam je u procesu donošenja konačnog prijedloga izmjena Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., stoga Vas molimo da odvojite nekoliko minuta i označite odgovore na postavljena pitanja.

Anketa za sadašnje i potencijalne korisnike eko shema unutar SP ZPP-a RH 2023. – 2027.

Anketni upitnik o prijedlogu poboljšanja kriterija unutar vrste intervencije Proizvodno vezana potpora dohotku iz SP ZPP-a RH 2023. – 2027.

Anketni upitnik za iskaz interesa korisnika za sudjelovanjem u Uzajamnom fondu kroz SP ZPP RH za razdoblje 2023. – 2027.

Više o uzajamnom fondu možete doznati na poveznici.

 

(Izvor: https://ruralnirazvoj.hr/21685-2/ )