SAVJETOVANJE O NACRTU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a PAPUK 2014.-2020
17. ožujka 2016.

17

ožu

Izrada Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a PAPUK 2014.-2020. u završnoj je fazi. Prije upućivanja prijedloga LRS na donošenje Skupštini LAG-a, a kako bi se osigurala odgovarajuća uključenost dionika, otvara se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Pozivaju se svi zainteresirani dionici da svoje komentare na prijedlog LRS upisuju u OBRAZAC te da ga najkasnije do 21. ožujka 2016. godine do 12 sati dostave na adresu elektroničke pošte lag.papuk@gmail.com

 

Nacrt LRS preuzmite OVDJE.

 

PRAVILNIK o bodovanju projekata preuzmite OVDJE.

 

Obrazac za unos komentara i primjedbi preuzmite OVDJE