Radionica za LAG-ove na temu „Kontrola na terenu unutar mjere 202 IPARD programa“
15. ožujka 2014.
MPS logo

15

ožu

MPS logoU organizaciji Ministarstva poljoprivrede i suorganizaciji LAG-a ADRION u Splitu i u Makarskoj se od 6.3-7.3.2014.godine održala radionica „Kontrola na terenu unutar mjere 202 IPARD programa“. Cilj radionice bio je upoznati predstavnike LAG-ova u Hrvatskoj sa kontrolom na terenu u mjeri 202 IPARD programa te sa stanjem provedbe LEADER pristupa u Republici Hrvatskoj i planovima za provedbu Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020 i LEADER pristupa u razdoblju 2014 – 2020.

 

Prvog dana radionice predstavljen je program ruralnog razvoja RH 2014-2020 kojeg je predstavio ispred Ministarstva poljoprivrede gospodin Marin Kukoč. Nakon toga uslijedila je prezentacija na temu „Stanje provedbe LEADER pristupa u RH & LEADER mjera u Programu ruralnog razvoja RH 2014 – 2020“ koju je ispred Ministarstva poljoprivrede predstavio gospodin Ivan Ciprijan.

Prezentaciju „Zahtjev za isplatu za M 202 „ ispred Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prezentirala je gđa. Biserka Ravas Brgles, a prezentaciju „Kontrola na terenu ( prije plaćanja i ex post) za M 202“ prezentirala je gđa. Marica Čubela. Poslijepodne prvog dana održana je još i prezentacija „Iskustva u provedbi kontrole na terenu iz drugih mjera IPARD programa“ koju je također održala gđa Marica Čubela iz Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Drugi dan radionice rezerviran je bio za obilazak LAG-a ADRION. Prvo su predstavljene aktivnosti i rad LAG-a ADRION te odobreni IPARD projekti sa područja LAG-a. Nakon toga obišli smo Solanu Ramova-Krvavica gdje je prikazan proces proizvodnje solnog cvijeta u sustavu vjetro-solane – nagrađen zlatnom plaketom za najbolju inovaciju na ARCA-i 2010.godine. Nakon toga obišli smo ured LAG-a ADRION u Makarskoj. Po završetku obilaska ureda otišlo se u grad Vrgorac gdje se obišla gospodarska zona Ravča koja se financirala dijelom iz IPARD sredstava, te se obišlo vinariju Pilač.

Ispred LAG-a PAPUK radionici je nazočio voditelj LAG-a PAPUK Saša Rister.

 

 

 ST6 i 7.3.2014 v001   ST6 i 7.3.2014 v002  
       
ST6 i 7.3.2014 v003   ST6 i 7.3.2014 v004  
       
 ST6 i 7.3.2014 v005    ST6 i 7.3.2014 v006  
       
    ST6 i 7.3.2014 v007