Program podrške brdsko-planinskim područjima u sanaciji infrastrukturnih projekata
16. travnja 2018.
mrr i fondova eu

16

tra

mrr i fondova euMinstarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je Program podrške brdsko-planinskim područjima u sanaciji infrastrukturnih projekata, koji je otvoren do 1. studenog 2018. godine. 
Najviši iznos sredstava po podnositelju koji se može odobriti je 1.000.000,00 kn, dok minimalna vrijednost projekta ne smije biti manja od 50.000,00 kn. Najviši udio u sufinanciranju pojedinog projekta kojeg Ministarstvo sufinancira iznosi 80% ukupno prihvatljivih troškova.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi Program podrške brdsko-planinskim područjima u sanaciji infrastrukturnih projekata (u nastavku teksta: Program) u cilju pomoći pri otklanjanju oštećenja nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje. Brdsko-planinska područja su područja od interesa i pod posebnom zaštitom Republike Hrvatske kao područja čija nadmorska visina, nagib terena, orijentacija, plodnost, klimatska i druga prirodna obilježja uzrokuju otežane uvjete života i rada stanovništvu koje ih naseljava.
 
Cilj Programa
 
Cilj Programa je ulaganje u infrastrukturne projekte na brdsko-planinskom području zbog otklanjanja posljedica oštećenja građevina nastalih radi specifičnih geomorfoloških i klimatskih uvjeta u brdsko-planinskim područjima, a u svrhu podrške održivom razvoju na ovim područjima.
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i prihvatljiva područja provedbe
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima  (Narodne novine br.12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05, 80/08, 148/13, 147/14) stekle status brdsko-planinskog područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko je područje provedbe projekta sa statusom brdsko-planinskog područja.
 
Prihvatljive aktivnosti i troškovi
 
Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi i sanaciji infrastrukturnih građevina oštećenih uslijed vremenskih nepogoda koje su karakteristične za brdsko-planinska područja.
Aktivnosti se odnose na sanaciju:
– klizišta, odrona
– nerazvrstanih cesta i puteva
– pratećih infrastrukturnih građevina (potporni zidovi, propusti i sl.)
– krovišta na javnim građevinama
– drugih infrastrukturnih građevina za koje podnositelj potvrdi da su oštećena uslijed otežavajućih klimatskih i drugih uvjeta na brdsko-planinskim područjima
 
Prihvatljivi su troškovi:

  • izrade projektne dokumentacije
  • izvođenja radova
  • usluga stručnog nadzora

 
Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti tri zahtjeva za sufinanciranje prema Programu.