Pravilnik o dokumentaciji za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
5. ožujka 2018.
savjetovanje 880x495

5

ožu

savjetovanje 880x495Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novo savjetovanje koje možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Tema savjetovanja je: Prijedlog Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Kako navode, Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Prijedlogom Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske) propisuju se dokumentacija koja je jedinicama lokalne samouprave potrebna za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu dokumentacija potrebna za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske je do 10. ožujka 2018. godine. Predmetni Pravilnik potreban je jedinicama lokalne samouprave za izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske čija je obveza donošenja propisana Zakonom o poljoprivrednom zemljištu u roku od 3 mjeseca od dana stupanja Zakona na snagu. S obzirom da se radi o velikom poslu koje jedinice lokalne samouprave moraju obaviti u kratkom roku, rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 15 dana. Savjetovanje je otvoreno do: 14.3.2018.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.3.2018.

Foto: Pixabay/sbj04769