Potpora vinarima
6. veljače 2014.
Vina

6

velj

Vina

Sukladno uredbi Europske Komisije, do kraja ožujka, Agencija za plaćanja u poljoprivredi raspisati će natječaj za potporu vinarima putem Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014-2018. Maksimalne potpore dosežu i do 1.500.000 EUR, a u ovoj se godini planira financirati više od 100 projekata manje ili veće vrijednosti.

 

Ovisno o karakteru ulaganja, za potpore se mogu prijaviti mala i srednja poduzeća, OPG i obrti, te zadruge upisane u vinogradarski registar. Korisniku se može isplatiti predujam do 50%, a prijava mora sadržavati poslovni plan i ostalu dokumentaciju. Prijave pristigle po objavljenom natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja, a prioritet daljnje obrade imaju ulaganja s većim brojem bodova.

 

Ciljevi nacionalnog programa su povećanje konkurentnosti proizvođača kroz restrukturiranje, premještanje i modernizaciju vinogradarskih tehnika, kroz nova ulaganja u infrastrukturu vinarija i tehnološko unapređivanje prerađivačkih kapaciteta te povećanje aktivnosti promocije i prodaje vina na tržištima trećih zemalja.

 

Tri raspoložive mjere za povećanje konkurentnosti proizvodnje vina:

1. Restrukturiranje i konverzija vinograda

  • Zamjena sorte
  • Premještanje vinograda
  • Poboljšavanje vinogradarskih tehnika

2. Investicije u vinarije i marketing vina

  • Izgradnja / rekonstrukcija / financijski leasing nepokretne imovine
  • Kupnja ili zakup novih strojeva i opreme

3. Promidžba na tržištima trećih zemalja

  • Objavljivanje reklama u medijima
  • Odnosi s javnošću, Promidžba i marketing
  • Izrada promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
  • Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima

Ovo je dosad najširi natječaj u sektoru vinarstva. Stoga, prepoznajte svojaplanirana ulaganja u mjerama Nacionalnog programa i prijavite projektena vrijeme.