Potpisani novi ugovori s poljoprivrednicima iz Programa ruralnog razvoja vrijedni 127 milijuna kuna
26. kolovoza 2019.
001

26

kol

001Ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić, u nazočnosti ministrice poljoprivrede Marije Vučković, potpisala je, 29. srpnja 2019. godine s poljoprivrednicima 59 novih ugovora iz mjere 4 Programa ruralnog razvoja, za tipove operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednog gospodarstva – stočarstvo i peradarstvo te voće i povrće i 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

Ukupna vrijednost potpore projektima iznosi 127,3 milijuna kuna dok je ukupna vrijednost ulaganja više od 230 milijuna kuna. Korisnici kod obje operacije su fizičke i pravne osobe upisne u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke grupe/organizacije. Kod operacije 4.1.1. najviša vrijednost javne potpore po projektu za ulaganja isključivo u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, radnih strojeva te gospodarskih vozila može iznositi 1.000.000 EUR. Intenzitet potpore iznosi do 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za mlade poljoprivrednike, zajedničke projekte, integrirane projekte, ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima, ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP), ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom.

Najviša vrijednost potpore u operaciji 4.1.2. iznosi od 5.000 do 1.000.000 EUR s intenzitetom potpore do 75% vrijednosti, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova kao i pod gore navedenim uvjetima. 

Iz mjere 4 do sada je ugovoreno preko 1500 projekata koje Ministarstvo poljoprivrede podupire s više od 3,7 milijardi kuna, a sve su to projekti usmjereni napretku i razvoju hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog sektora. Od 2017. godine raspisujemo natječaje koji su usmjereni na različite sektore i različite kategorije korisnika pa je takva podjela osigurala bolju disperziju sredstava. Tako je i ovaj natječaj podijeljen sektorski na sektore voća i povrća te za sektor stočarstva i peradarstva i na velike i male korisnike, pri čemu je za male korisnike namijenjeno 50% više sredstava nego za velike i to upravo s ciljem daljnjeg jačanja njihove konkurentnosti. 

1

2

3