Posjet lokaciji ulaganja i kontrola nositelja projekta – GRAD ORAHOVICA
24. svibnja 2024.

24

svi

Dana, 22.05.2024. godine, stručna suradnica LAG-a Helena Perković, uspješno je obavila kontrolu nositelja projekta prije isplate sredstava, kojemu je izdana Odluka o dodjeli sredstava za projekt “Izgradnja parka za vježbanje – fitness na otvorenom, park “Jezerac”, Trg plemenitog Mihalovića Orahovica, k.č. 3746/1, k.o. Orahovica”.

Ispred grada Orahovice, prisustvovali su gradonačelnik grada Orahovice Saša Rister i viši savjetnik za komunalne poslove i graditeljstvo Krešimir Pongrac.

Grad Orahovica podnio je zahtjev za isplatu sredstava u iznosu od 29.796,27 EUR sukladno Odluci o dodjeli sredstava.

Ukupni iznos ulaganja u projekt je 49.551,53 EUR.

Čestitke nositelju projekta (Gradu Orahovici) na uspješno provedenom projektu!!