Pokrenuta nova kreditna linija: Obrtna sredstva za poljoprivredu i preradu
2. listopada 2023.

2

lis

Ministarstvo poljoprivrede je, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 14. rujna 2023. godine, osiguralo sredstva za novu kreditnu liniju namijenjenu financiranju obrtnih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i preradu. Navedena kreditna linija provodi se u suradnji s APPRRR i HBOR-om u svrhu financiranja likvidnosti poduzetnika u poljoprivredi i preradi čije je poslovanje pogođeno ruskom agresijom na Ukrajinu.

Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatska banka za obnovu razvitak usuglasili su izmjene i dopune Sporazuma o financiranju kojima su se stvorili preduvjeti za pokretanje nove kreditne linije namijenjene financiranju likvidnosti poduzetnika u poljoprivredi i preradi čije je poslovanje narušeno posljedicama ruske agresije na Ukrajinu, čime se osigurava kontinuitet u financiranju potreba za obrtnim sredstvima.

Provedba nove kreditne linije „Obrtna sredstva za poljoprivredu i preradu“ povjerena je HBOR-u. Navedena kreditna linija provodi se temeljem dostupnih mogućnosti Komunikacije Komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama i za tranziciju radi potpore gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu (SL C 101, 17.03.2023.). Temeljem navedenog pravnog okvira, ugovaranje kredita moguće je do zaključno s 31. prosinca 2023. godine.

Prihvatljivi krajnji primatelji mogu realizirati do najviše dva kredita do ukupne vrijednosti od 250.000,00 EUR u svrhu financiranja obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranja tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostali opći troškovi tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a).

Svi potencijalni krajnji primatelji mogu podnijeti zahtjev za financiranjem putem mrežnog obrasca dostupnog na: https://www.hbor.hr/predajte-zahtjev-za-kreditiranje-izdavanje-garancije/920

 

(Izvor: https://ruralnirazvoj.hr/pokrenuta-nova-kreditna-linija-obrtna-sredstva-za-poljoprivredu-i-preradu/)