Podsjetnik korisnicima IAKS mjera iz Strateškog plana
30. lipnja 2023.

30

lip

U Intervenciji 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja, operaciji Dobrobit životinja u govedarstvu od 2023. godine uvedena je nova kategorija životinja – rasplodne junice i to za Područja dobrobiti Poboljšana hranidba, Poboljšani uvjeti smještaja i Pristup na otvoreno. Podsjećamo nove korisnike na obvezu vođenja točne i redovite evidencije te provođenje svih preuzetih obveza iz ove operacije.

U istoj intervenciji, operaciji Dobrobit životinja u svinjogojstvu od 2023. godine uvedeno je nekoliko novosti u kategorijama Odbijena prasad i Svinje za tov.

Kod područja dobrobiti Poboljšana skrb (za kategoriju Odbijena prasad), zahtjeva Sprječavanje oštećivanja repova, uvjeti držanja moraju osigurati da najmanje 90% životinja ima neoštećeni rep i ovaj zahtjev se mora kombinirati s područjem dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja.

Kod područja dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja moraju se ispuniti oba sljedeća zahtjeva:
– Povećanje podne površine za 15% (odnosi se i na krmače i nazimice) i
– Obogaćivanje ležišta.

Također, kod odbijene prasadi kod zahtjeva Obogaćivanje ležišta, osim dosadašnje obveze da se ležište obogati propisanim količinama slame, sada je moguće umjesto toga osigurati jedan predmet za obogaćivanje ležišta (viseći objekti kao npr. prirodno uže, drveni predmeti, gumene cijevi, plastične/gumene lopte, plastični/gumeni predmeti i slično) na 10 životinja.

Podsjećamo da je u operaciji Dobrobit životinja u peradarstvu kod kategorije životinja Brojleri za zahtjev Smanjena gustoća naseljenosti obveza osigurati u bilo kojem trenutku gustoću naseljenosti do najviše 30 kg mase brojlera/m2.

Napominjemo važnost vođenja točne i redovite evidencije te njeno dostavljanje Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kako je propisano Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu za sve intervencije koje su prijavljene na Jedinstvenom zahtjevu i za koje su preuzete obveze.

Osim navedenoga, od 2023. godine u intervenciji 70.04. Ekološki uzgoj novost je da se korisnicima operacije Prijelaz na ekološki uzgoj za troškove certificiranja za prvih 10 ha prihvatljive površine svake skupine usjeva isplaćuje dodatnih 60 EUR/ha, a korisnicima operacije Održavanje ekološkog uzgoja za troškove certificiranja za prvih 5 ha prihvatljive površine svake skupine usjeva dodatnih 60 EUR/ha.

Također, podsjećamo da je u intervenciji 71.01. Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima došlo do izmjena stope degresivnosti te su korigirani iznosi potpore.