Podnošenje zahtjeva iz Programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka od 15. do 29. listopada 2023.
13. listopada 2023.

13

lis

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava zainteresirane stranke da je od 15. listopada 2023. godine otvoreno podnošenje zahtjeva iz Programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka.

Za potporu su prihvatljiva mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 2472/2022. koja posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka upisanima u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede i koja su sabrala i preradila mlijeko proizvedeno na području Republike Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Zahtjeve za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 29. listopada 2023. godine.

 Zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanja preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb s naznakom: „Potpora za male mljekare“.

 Uz Zahtjev za potporu je prilikom podnošenja potrebno priložiti:

– popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima ili popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima,

– popunjenu i ovjerenu Izjavu o primljenim potporama za podnositelja i sve njegove povezane subjekte (ukoliko ih ima)

Obrazac Zahtjeva za potporu i obrasci izjava, kao i detalji vezani uz provedbu Programa nalaze se OVDJE.

(Izvor: https://www.apprrr.hr/podnosenje-zahtjeva-iz-programa-potpore-malim-mljekarama-za-nadoknadu-troskova-sabiranja-mlijeka-od-15-do-29-listopada-2023/)