Održan promidžbeni događaj u Orahovici od 29.01-31.01.2014. u organizaciji LAG-a PAPUK
1. veljače 2014.
PCM orahovica m006

1

velj

PCM orahovica m006LAG Papuk organizator je promidžbenog događaja na temu “Uloga LAG-ova u ruralnom razvoju, Zajednička poljoprivredna politika i Ruralni razvoj” koja se od 29. do 31. siječnja održava u Orahovici, a namjenjena je udrugama, gospodarstvenicima, obrtnicima te svim potencijalnim korisnicima sredstava iz strukturnih fondova. Promidžbeni događaj su prvog dana održavanja otvorili gradonačelnik Orahovice i predsjednik LAG-a PAPUK Josip Nemec i Voditelj LAG-a Papuk Saša Rister.

 

 

Prvog dana promidžbenog događaja voditelj LAG-a PAPUK Saša Rister i tajnik LAG-a Mario Marolin predstavili su sam LAG, način funkcioniranja LAG-a, tko su članovi i tko mogu biti članovi LAG-a, što su zadaće LAG-a u ovom sada periodu do otvaranja natječaja iz programa Ruralnog razvoja te je objašnjen sam LEADER pristup i njegovih 7 načela.

 

PCM orahovica m010   PCM orahovica m004    

 

Drugi dan promidžbenog događaja rezerviran je bio, za predstavljanje Zajedničke poljoprivredne politike EU i Ruralnog razvoja, koji je nazočnima prezentirao pročelnik Upravnog odjela za zajedničke politike i fondove EU Tugomir Majdak.

 

PCM orahovica m002   PCM orahovica m003  PCM orahovica m005

 

Posljednjeg dana predstvaljene su IPARD Mjere 101 i Mjera 103 koje su predstavili djelatnici LAG-a. Nazočni su informirani o najavi raspisivanja u ožujku ovih mjera te su svi zainteresirani informirani da na vrijeme krenu sa pripremom projekta kako bi se na vrijeme mogli prijaviti. Na samom kraju predstavljena je svima i Lokalna razvojna strategija LAG-a PAPUK za ovaj period. Budući da uskoro mora LAG raditi ažuriranje Lokalne razvojne strategije za period 2014-2020. zamoljeni su svi dionici da aktivno sudjeluju u izradi iste kako bi ista bila što kvalitetnije napravljena.

 

PCM orahovica m008   PCM orahovica m009