Osnovne razlike između nacionalnih potpora i izravnih plaćanja
6. ožujka 2020.
apprrr030

6

ožu

apprrr030Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pripremila je kratku usporedbu i osnovne razlike između nacionalnih potpora i izravnih plaćanja, radi lakšeg snalaženja naših korisnika kod podnošenja zahtjeva za potporu.