Održana treća sjednica Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.
27. listopada 2017.
3 sjednica odbora za pracenje PRRRH2014 2020 225x150

27

lis

3 sjednica odbora za pracenje PRRRH2014 2020 225x150U Otočcu, 06. travnja 2017. godine, održana je treća sjednica Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Odbor za praćenje brine o učinkovitosti Programa i uspješnosti njegove provedbe te prati napredak u ostvarenju ciljeva. Radom Odbora upravlja čelnik Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., a u radu sudjeluju predstavnici tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, javna tijela, socijalni i gospodarski partneri, predstavnici akademske zajednice te organizacije civilnog društva. Osim članova Odbora, na sjednici su bili prisutni predstavnici Europske komisije.