Održana peta sjednica Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.
19. lipnja 2018.
OZP 1 300x200

19

lip

OZP 1 300x200U Osijeku, 12. lipnja 2018. godine, održana je peta sjednica Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Odbor za praćenje brine o učinkovitosti Programa i uspješnosti njegove provedbe te prati napredak u ostvarenju ciljeva. Radom Odbora upravlja čelnik Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., a u radu sudjeluju predstavnici tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, javna tijela, socijalni i gospodarski partneri, predstavnici akademske zajednice te organizacije civilnog društva. Osim članova Odbora, na sjednici su bili prisutni predstavnici Europske komisije.

Na sjednici su predloženi i raspravljeni kriteriji odabira za tipove operacija kako slijedi:

·        4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”,

·        4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“,

·        4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“,

·        4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“,

·        6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,

·        7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“,

·        7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ i

·        9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“.

Nakon provedene konstruktivne rasprave, na sjednici je predstavljeno i jednoglasno usvojeno Godišnje izvješće o provedbi za 2017. godinu. Potom su članovi Odbora ujedno dobili informacije o provedbi Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. u 2018. godini te o Okviru uspješnosti.

U završnom dijelu sjednice je predstavnik Europske komisije, g. Michael Pielke, članovima prezentirao nacrt regulative buduće Zajedničke poljoprivredne politike u razdoblju nakon 2020. godine.