Održana 9. sjednica Upravnog odbora LAG – a Papuk
11. studenoga 2014.
UOLAG10112014 m

11

stu

UOLAG10112014 mU ponedjeljak, 10. studenog 2014. godine, u prostorijama Gradske uprave Grada Orahovice, održana je 9. sjednica Upravnog odbora LAG – a Papuk, pod predsjedanjem Josipa Nemeca.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, voditelj LAG – a Papuk, Saša Rister, prisutne je upoznao sa dosadašnjim aktivnostima LAG – a u periodu od 25. veljače 2014. do 31. listopada 2014. godine. Tako je istaknuo da je LAG Papuk u navedenom periodu bio organizator ili suorganizator 13 promidžbenih događaja na području LAG – a Papuk, na kojima je svim prisutnima prezentiran rad LAG – a te su održane prezentacije Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020 sa detaljnim informacijama o pojedinim Mjerama iz navedenog programa. Također, predani su zahtjevi za isplatu sredstava za III. i IV. tromjesečje prve godine korištenja ugovora, za koja su ostvareni povrati sredstava, LAG je sudjelovao na nekoliko sajmova, opremljen je ured LAG – a te je organizirano studijsko putovanje u Francusku za 5 članova LAG – a.

 Nakon informacija o radu LAG – a, donesene su odluke o primanju devet (9) novih članova u LAG, a donesena je i odluka o prihvaćanju ponude Otvorenog učilišta Algebra d.o.o. za izvođenje edukacije za pisanje i provođenje projekata EU fondova za članove LAG – a.

UOLAG10112014 v    UOLAG10112014 v2