Održana 20. Izvještajno-izborna Skupština LAG-a Papuk
29. lipnja 2021.
logo

29

lip

logoU ponedjeljak, 28.06.2021. godine, u Poduzetničkom inkubatoru u Orahovici, pod predsjedanjem Mirka Mališa, predsjednika LAG-a Papuk, održana je 20. izvještajno-izborna Skupština LAG-a.

Nakon otvaranja Skupštine, jednoglasno su donesene Odluka o usvajanju Izvješća o radu LAG-a Papuk za 2020. godinu, Odluka o usvajanju financijskog izvješća LAG-a Papuk za 2020. godinu, Odluka o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o financijskom poslovanju LAG-a u 2020. godini, Odluka o usvajanju izvješća o radu Upravnog odbora za 2020. godinu., Odluka o odobrenju 3. izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a Papuk 2014-2020, te Odluka o odobrenju 3. izmjene Plana provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a Papuk 2014.-2020.

Nakon toga, Skupština je jednoglasno odlučila da se donese Odluka o razrješenju dosadašnjeg predsjednika, 2 zamjenika predsjednika, Upravnog odbora te Nadzornog odbora. Na funkciju predsjednika LAG-a Papuk, jednoglasno je izabran Saša Rister, za dopredsjednike su izabrani Alen Jurenac i Tomislav Durmić, za članove Upravnog odbora izabrani su Mato Damjan, Željko Kiris, Ana Marunica, Emina Mužar, Nicole Velić, Dragan Pavoković, Mario Gubeljak, Ana Kukuruzović-Boljkovac, Nada Medved, Mario Mihalek, Alan Turkalj, Davor Solić, Sandra Kraljik te Elizabeta Morović. Za članove Nadzornog odbora izabrani su Vladimir Macanić, Mirko Krolo te Saša Obradović.

Na kraju Skupštine, novoizabrani predsjednik Saša Rister, zahvalio se članovima Skupštine na ukazanom povjerenju kao i Mirku Mališu na dosadašnjem radu i suradnji.  

preuzmi 6

(Foto: Radio Orahovica)