Održana 19.sjednica UO LAG-a PAPUK
3. siječnja 2017.
LAG manja slika

3

sij

LAG manja slikaDana 08.12.2016.godine sa početkom u 18.00 sati u maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice održana je 19.sjednica UO LAG-a PAPUK.

 

Članovi UO LAG-a su nakon prihvaćanja dnevnog reda jednoglasno donijeli Odluke o:

  1. Usvajanju zapisnika sa 18. sjednice Upravnog odbora,
  2. Izvješću o radu ureda LAG-a za period 24.03.2016 – 29.11.2016,
  3. Izvješću o realizaciji sredstava iz podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ – tip operacije 19.1.1. „Pripremna pomoć“,
  4. Informiranju članova Upravnog odbora o prijedlogu izmjena Pravilnika za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“,
  5. Prijedlogu rebalansa financijskog plana za 2016.godinu,
  6. Prijedlogu financijskog plana za 2017.godinu,
  7. Prijedlogu plana rada za 2017.godinu,
  8. Prijemu novih članova u članstvo LAG-a,
  9. Temama projekata vezanim za projekte suradnje koji su od interesa za LAG PAPUK.