Održana 16. sjednica Upravnog odbora LAG-a Papuk
14. ožujka 2016.

14

ožu

Dana 9. ožujka 2016. godine održana je 16.sjednica Upravnog odbora LAG-a Papuk na kojemu su točke dnevnog reda bile je izrada radne verzije Lokalne razvojne strategije LAG-a PAPUK 2014-2020, izvješće o aktivnostima LAG-a u periodu od 1. prosinca 2015. do 1. ožujka 2016. te izvješće o završenom projektu „Bottom up“ iz IPA IV komponente. Sastanak je održan u Orahovici, u maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice.

Na sastanku su definirana i prihvaćena 3 strateška cilja razvoja LRS te su odabrane Mjere i tipovi operacija iz Programa ruralnog razvoja 2014-2020 koji će biti temelj za provedbu Lokalne razvojne strategije LAG-a PAPUK 2014-2020.

Lokalna razvojna strategija biti će donešena i prihvaćena od strane Skupštine LAG-a PAPUK najkasnije do 29.3.2016.godine.