Obavijest korisnicima o zahtjevima za promjenu ponuditelja u operaciji 4.1.1.
27. listopada 2017.
slika M4.1.1 225x150

27

lis

slika M4.1.1 225x150Sukladno članku 21. stavak 1. Pravilnika o provedbi Mjere M04 “Ulaganja u fizičku imovinu”, Podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine 7/15) korisnik treba za svaku pojedinačnu nabavu/ulaganje dostaviti jednu ponudu.

U slučaju potrebe korisnika za izmjenom ponuditelja, temeljem članka 21. stavak 19. Pravilnika podnosi se Zahtjev za promjenu kako bi se navedena izmjena ponuditelja odobrila od strane Agencije za plaćanja.   Međutim,  vezano za provedbu Natječaja za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ (Narodne novine 11/15), s obzirom na dugotrajnu obradu istog,  temeljem zajedničke odluke Upravljačkog tijela i Agencije za plaćanja, korisnici za koje je donesena odluka o dodjeli sredstava, a koji su mijenjali  ili će mijenjati ponuditelja nisu obvezni ponavljati postupak prikupljanja ponuda objavljivanjem Poziva na dostavu ponuda na internetskim stranicama Agencije za plaćanja.

Korisnici koji su objavili Poziv na dostavu ponuda mogu odmah podnijeti Zahtjev za promjenu, ne čekajući protek roka od 14 dana propisanog u članku 21. Pravilnika.

Neovisno o prethodno navedenom, korisnici su obvezni podnijeti Zahtjev za promjenu u slučaju promjene ponuditelja, te dostaviti novu ponudu ili račun.

Agencija za plaćanja će provjeriti postoji li sukob interesa između korisnika i novog ponuditelja te zadržava pravo odbijanja odobrenja promjene ako takav sukob postoji.

Agencija za plaćanja zadržava pravo umanjenja iznosa prihvatljivog ulaganja ukoliko utvrdi da cijene u novim ponudama/računima odstupaju od referentne cijene.