Obavijest korisnicima izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu – obveza izobrazbe
5. listopada 2023.

5

lis

Poljoprivrednici koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu za 2023. godinu, unutar nekih intervencija u obvezi su završiti izobrazbu.

Bitno je naglasiti kako su za neke od spomenutih intervencija propisani satnica, odnosno obvezni sadržaj tečaja/demonstracijske aktivnosti/individualnog savjetovanja.

 

Ukoliko ste kao korisnik podnijeli Jedinstveni zahtjev za intervencije iz iste skupine (npr. jednu ili više intervencija iz skupine Eko sheme, jednu ili više intervencija iz skupine Proizvodno vezana plaćanja odnosno jednu ili više intervencija iz skupine IAKS mjere), obveznu izobrazbu u obliku tečaja možete prijaviti pojedinačno za svaku skupinu, posebno za Eko sheme, posebno za Proizvodno vezana plaćanja ili posebno za IAKS mjere.

Ukoliko ste kao korisnik podnijeli Jedinstveni zahtjev za više intervencija iz različitih skupina (npr. jednu ili više intervencija iz skupine Eko sheme uz jednu ili više intervencija iz skupine Proizvodno vezana plaćanja ili jednu ili više intervencija iz skupine IAKS mjere), možete se prijaviti na obveznu izobrazbu, tečaj u objedinjenom obliku za više intervencija.

Ukoliko neki od tečajeva unutar pojedinih intervencija obrađuju iste ili slične sadržaje, poljoprivrednici mogu završiti izobrazbu unutar jednog tečaja koji je zajednički za više intervencija.

Primjer 1

Tečaj naziva: Eko sheme + Proizvodno vezana plaćanja (biljna proizvodnja), u svrhu ispunjavanja obveze izobrazbe, mogu pohađati korisnici koji su u Jedinstvenom zahtjevu za 2023. godinu prijavili intervencije:

31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina

31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina

31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina

31.06. Konzervacijska poljoprivreda

31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)

32.05. PVP povrće

32.06. PVP za voće

32.09. PVP za sjeme

Primjer 2

Tečaj naziva: Proizvodno vezana plaćanja (stočarska proizvodnja) + IAKS mjere (stočarska proizvodnja) u svrhu ispunjavanja obveze izobrazbe, mogu pohađati korisnici koji su u Jedinstvenom zahtjevu za 2023. godinu prijavili intervencije:

32.01.01. PVP za krave u proizvodnji mlijeka

32.01.02. PVP za prvotelke

32.02. PVP za tov junadi

32.03. PVP za krave dojilje

32.04. PVP za ovce i koze

70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja

70.06. Dobrobit životinja

Primjer 3

Tečaj naziva: IAKS mjere (bez stočarske proizvodnje) u svrhu ispunjavanja obveze izobrazbe mogu pohađati  korisnici koji su u Jedinstvenom zahtjevu za 2023. godinu prijavili intervencije:

70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

70.01.03. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada70.02.01. Zaštita ptice kosca (Crex crex)

70.02.02. Zaštita leptira na trajnim travnjacima

70.02.03. Uspostava poljskih traka

70.04. Prijelaz na ekološki uzgoj

70.04. Održavanje ekološkog uzgoja

70.07.01. Očuvanje suhozida

70.07.02. Očuvanje živica

70.08.01. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka

70.08.02. Očuvanje ekstenzivnih maslinika

Od ove godine poljoprivrednici će osim tečajeva/demonstracijskih aktivnosti/individualnog savjetovanja koje organizira Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (Savjetodavna služba), moći pohađati i tečajeve koje organiziraju privatni savjetodavci.

Informacije o svim terminima, temama te mjestu nadolazećih tečajeva/webinara/demonstracijskih aktivnosti/individualnih savjetovanja možete pronaći na poveznici  Ministarstva poljoprivrede, stručna podrška.

Naglašavamo kako su ispod naziva tečaja navedeni mjesto, datum i vrijeme održavanja, ali i za koje intervencije se ovaj oblik izobrazbe priznaje.

Važno je istaknuti:

  • mladi poljoprivrednici moraju završiti tečaj izobrazbe za mlade poljoprivrednike u trajanju od 6 sati te dodatnih 6 sati za druge teme izobrazbe, isti se mogu pohađati kod jednog ili više provoditelja savjetodavnih usluga
  • poljoprivrednici koji prelaze na ekološki uzgoj i upisani su u Upisnik ekoloških subjekata dužni su u prvoj godini obveze koristiti dodatna 4-6 sata individualnog savjetovanja
  • izobrazbu poljoprivrednici mogu koristiti od strane jednog ili više provoditelja savjetodavnih usluga
  • sve izobrazbe su besplatne za poljoprivrednike
  • izobrazba je preduvjet za isplatu potpore.

 

(Izvor: https://ruralnirazvoj.hr/obavijest-korisnicima-izravne-potpore-poljoprivredi-i-iaks-mjera-ruralnog-razvoja-za-2023-godinu-obveza-izobrazbe/)