OBAVIJEST JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
21. svibnja 2018.
33226076 1713931828690305 5740595696617127936 n

21

svi

33226076 1713931828690305 5740595696617127936 nSukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, br. 20/18) JLS dužne su donijeti Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem.http://www.mps.hr/hr/novosti/opcine-i-gradovi-mogu-zapoceti-s-izradom-programa-raspolaganja-drzavnim-zemljistem
Program treba usvojiti općinsko/gradsko vijeće do 9. lipnja 2018. Nakon usvajanja program se istodobno dostavlja na mišljenje županiji i uglasnost Ministarstvu poljoprivrede. Pravilnikom o dokumentaciji potrebnoj za izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH („Narodne novine“, br. 27/18) propisan je način izrade, obrazac i tablica za izradu programa raspolaganja. Pozivaju se sve jedinice lokalne samouprave da se pridržavaju propisanih uputa kako bi program mogao dobiti suglasnost Ministarstva poljoprivrede. Sva dodatna pitanja i informacije poslati na mail zemljiste@mps.hr