Obavijest APPRRR-a korisnicima o objavi odluka za Nacionalne potpore
16. lipnja 2023.

16

lip

Dana, 16. lipnja 2023. godine na AGRONET-u, zaštićenoj aplikaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljene su odluke za sljedeće Nacionalne potpore:

1. Program izvanrednih mjera za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva iz 2022. godine

 • Mjera 1. Potpora sektoru mliječnog govedarstva
 • Mjera 2. Potpora sektoru svinjogojstva
  • Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača
  • Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja
 • Mjera 3. Potpora sektoru peradarstva
  • Podmjera 3.1. Potpora za proizvodnju mesa peradi
  • Podmjera 3.2. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja

2. Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom iz 2022. godine

3. Programa potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva iz 2022. godine

4. Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu iz 2022. godine

5. Program potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije iz 2022. godine

6. Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023 godine za 2022. godinu

7. Program potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine za 2022. godinu.

Molimo korisnike da putem svojih AGRONET sučelja preuzmu objavljene odluke.

Odluke se nalaze u pregledniku AGRONET-a unutar modula „POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO“, pod karticom „Nacionalne potpore“, u pregledniku „Odluke za nacionalne mjere“.

Napominjemo kako se odluke dostavljaju putem AGRONET-a temeljem članka 15. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine 118/2018, 42/2020, 127/2020 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/2021, 152/2022).

Korisnici su obvezni preuzeti objavljenu Odluku najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana postavljanja Odluke na AGRONET i objave ove obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja odnosno do 21. lipnja 2023. godine.

Dostava Odluke putem AGRONET-a smatra se obavljenom u trenutku zapisa na AGRONET-u kada je korisnik preuzeo Odluku. Ako korisnik ne preuzme Odluku s AGRONET-a u roku od (5) pet dana od dana postavljanja na AGRONET, dostava se smatra obavljenom istekom roka od (5) pet dana od dana kada je Odluka postavljena na AGRONET.

Protiv Odluke se može podnijeti žalba Ministarstvu poljoprivrede u roku od 15 (petnaest) dana od dana preuzimanja odnosno dostave Odluke, a podnositelje koji se odluče uložiti žalbu upućujemo da prilože kopiju odluke na koju se žale u svrhu brže obrade.

Uputu za preuzimanje odluka za Nacionalne potpore putem AGRONET-a možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Uputa-za-preuzimanje-odluka-za-nacionalne-potpore-putem-AGRONET-a.pdf (apprrr.hr)