Novih 40 ugovora vrijednih više od 26 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja
26. kolovoza 2019.
apprrr089 768x512

26

kol

apprrr089 768x512Agencija za plaćanja poslala je na kućne adrese korisnika ugovore o financiranju za tip operacije 8.5.2. ”Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ovi ugovori rezultat su drugog natječaja za provedbu tipa operacije 8.5.2. koji je bio raspisan od 1. lipnja 2018. do 21. prosinca 2018. godine. Ukupno je izdano 40 ugovora u vrijednosti potpore od 26,5 milijuna kuna, a korisnici će izgraditi poučne staze, male rekreacijske objekte, vidikovce, skloništa, postaviti informativne ploče, a sve u svrhu javne dobrobiti i rekreacijske vrijednosti šuma. Cilj ove operacije je povećanje svijesti javnosti o važnosti očuvanja i održivog upravljanja šumskim ekosustavima, što doprinosi očuvanju i poboljšanju biološke raznolikosti, uključujući područja ekološke mreže Natura 2000. 

Prihvatljivi korisnici su:

  •  Šumoposjednici
  • udruge šumoposjednika
  • trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
  • udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode
  • druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Najniža vrijednost potpore iznosi 5.000 EUR, a najviša 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore je do 100 % prihvatljivih troškova projekta.

Pregled po županijama:

8.5.2      
Županija   Broj ugovorenih projekata     UKUPAN IZNOS ULAGANJA (HRK)     IZNOS POTPORE (HRK)  
Bjelovarsko-bilogorska 1 436.162,50 436.162,50
Brodsko-posavska 8 5.693.958,65 5.675.945,90
Grad Zagreb 7 4.799.150,25 4.799.150,25
Karlovačka 1 448.062,50 448.062,50
Ličko-senjska 9 6.079.664,91 6.048.541,51
Požeško-slavonska 1 743.358,00 741.250,00
Sisačko-moslavačka 3 1.871.593,75 1.846.260,93
Varaždinska 1 328.838,00 328.838,00
Virovitičko-podravska 5 3.592.177,53 3.367.670,65
Vukovarsko-srijemska 4 2.813.859,81 2.813.199,81
UKUPNO 40 26.806.825,90 26.505.082,05