Natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, NN 120/2016
3. siječnja 2017.
objava megafon1 225x150

3

sij

objava-megafon1-225x150Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3., »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 42/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje NATJEČAJ za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«.

 

PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. stavak 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 42/2015).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

 

PRIHVATLJIVI KORISNICI

 

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici definirani prilogom I, točkom 3. natječaja, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i natječajem.

 

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

 

(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 21. prosinca 2016. godine od 12:00:00 sati do 24. veljače 2017. godine do 23:59:59 sati.

 

(2) Rok za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. natječaja počinje teći od 21. prosinca 2016. godine u 12:00:00 sati i traje do 24. veljače 2017. godine do 23:59:59 sati.

 

Sve ostale informacije možete pronaći na web stranici:

 

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-1-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima-provedba-tipa-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima-nn-1202016/