Natječaj 2018. – prijava projekata za potprogram Okoliša odvijat će se u dvije faze
27. veljače 2018.
placeholder

27

velj

placeholderLIFE natječaj u 2018. godini donosi određene novosti u odnosu na prijašnje natječaje. Prijava projekata za potprogram Okoliš odvijat će se u dvije faze. U prvoj fazi prijavitelji će podnositi koncept projektnog prijedloga (concept note) od najviše 10 stranica. Prijavitelji koji udovolje kriterijima u prvoj fazi bit će pozvani da podnesu konačan projektni prijedlog.

Za potprogram Klimatske aktivnosti prijava projekata ostaje nepromijenjena te prijavitelji podnose konačan projektni prijedlog.

Potprogram Okoliš

Faza 1: Koncept projektnog prijedloga

Prijavitelj podnosi  koncept projektnog prijedloga na engleskom jeziku ne duži od 10 stranica koji sadrži:

 • Osnovne informacije o koordinatoru projekta
 • Opis okolišnog problema (za prioritetna područja Okoliš te Upravljanje i informacije)/ opis vrsta/staništa, opis problema koji se rješava na području bioraznoliosti (za prioritetno područje Priroda i bioraznolikost)
 • Ciljevi projekta
 • Sudionici na projektu (informacije o koordinatoru korisniku, partnerima, sufinancijerima)
 • Projektne aktivnosti i sredstva
 • Očekivani rezultati i utjecaj projekta
 • Održivost projektnih rezultata
 • Očekivani rizici i ograničenja
 • EU dodana vrijednost projekta
 • Pilot ili demonstracijski karakter projekta (ili/i najbolje prakse za područje Prirode i bioraznolikosti)
 • Indikativni proračun projekta

Svaki koncept projektnog prijedloga bit će ocjenjen na temelju dva kriterija:

 • Ukupna kvaliteta projekta
 • Ukupna EU dodana vrijednost

Projekti će biti rangirani prema ostvarenim bodovima te će najbolje rangirani prijavitelji biti pozvani da dostave konačne projektne prijedloge.

Više informacija o kriterijima za ocjenjivanje molimo pogledajte u Višegodišnjem programu rada 2018.-2020.

Dokumentacija za natječaj bit će objavljena na dan otvaranja natječaja.

Faza 2: konačan prijedlog

Podnošenje konačnog projektnog prijedloga neće se mnogo razlikovati od prijašnjih godina. Dokumentacija s prijašnjih natječaja dostupna je ovdje, međutim relevantne informacije za natječaj 2018. bit će objavljene u Uputama za prijavitelje za 2018. godinu. Kao i na prošlim natječajima, konačan projektni prijedlog moguće je podnijeti na svim službenim jezicima Europske unije, osim na Irskom i Malteškom, iako se prijavitelji potiču da svoje prijedloge prijave na engleskom jeziku.

Prednosti za prijavitelje

 • Prijava koncepta projektnog prijedloga od najviše 10 stranica zahtjeva manje vremena i manje resursa (u slučaju neuspješne prijave)
 • Prijavitelji će u kraćem vremenskom roku dobiti informaciju ima li njihov prijedlog mogućnost za financiranje
 • Prijavitelji koji će biti pozvani u drugu fazu imat će veće izglede za ostvarivanje financiranja s obzirom da će konkurencija biti ograničena

Indikativni raspored*

Potprogram Okoliš

 • Sredina travnja – otvaranje natječaja
 • Lipanj 2018. – rok za prijavu koncepta projektnog prijedloga – Concept note
 • Listopad 2018. – formiranje liste prihvaćenih projekata
 • Siječanj 2019.  – podnošenje konačnog prijedloga – Full proposal
 • Siječanj 2019.- lipanj 2019. – Faza evaluacije projektnih prijedloga
 • Srpanj 2019. – potpisivanje ugovora
 • srpnja 2019. – najraniji mogući datum početka projekta

*datumi su okvirni i moguće su promjene

Izvorni tekst: http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2018/february/index.htm#application18