LAG “Papuk” sudjelovao na radionici za LAG-ove “Stanje provedbe M19, izrada LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027. i provedba SP ZPP 2023.-2027.”
14. studenoga 2022.

14

stu

LAG “Papuk” sudjelovao je 08.-10.11.2022. godine na radionici “Stanje provedbe M19, izrada LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027. i provedba SP ZPP 2023.-2027.” Organizatori radionice za LAG-ove, Ministarstvo poljoprivrede i Nacionalna ruralna mreža u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske, Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju održali su trodnevnu radionicu u hotelu Trakošćan kod domaćina radionice Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad.

Cilj radionice je bila rasprava u vezi analize stanja provedbe Mjere 19 – prema završetku provedbe PRR Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Izmjene natječaja za tip operacije 19.1.1. i tip operacije 19.4.1.; pojašnjenje Strateškog plana ZPP RH 2023. – 2027.; način izrade intervencija tj. Izrada LRS 2023. – 2027.: Poglavlje 5. „ Opći ciljevi, specifični ciljevi i intervencije LRS“; Kriterija za dodjelu sredstava LAG-ovima u razdoblju 2023.-2027. te su bile predstavljene i novosti u uspostavi Nacionalne mreže ZPP Na radionici je također održan i rad u grupama u vezi izrade LRS LAG-ova za programsko razdoblje 2023. – 2027.