LAG “Papuk” sudjelovao na Početnoj konferenciji projekta suradnje “Od tradicije do brenda”
21. svibnja 2024.

21

svi
LAG “Papuk” sudjelovao je 16. i 17. svibnja 2024. godine na Početnoj Konferenciji projekta suradnje pod nazivom “Od tradicije do brenda” koja se održavala u Prezentacijskoj dvorani vinarije Belje u Kamencu. Projekt suradnje provodi se u partnerstvu LAG-a Baranja kao nositelja projekta, LAG-a Karašica, LAG-a Strossmayer i LAG-a Vuka-Dunav.
Ciljevi koji se žele ostvariti tim projektom fokusirani su na razvoj tradicionalnih lokalnih proizvoda s dodanom vrijednošću i stvaranje lokalnog brenda, uz očuvanje tradicijskih običaja i vještina, kao i na dodatno obrazovanje proizvođača lokalnih proizvoda o primjeni novih tehnoloških dostignuća u proizvodnji hrane i stjecanju marketinških vještina.

Fokus konferencije bio je na brendiranju lokalnih proizvoda i njihovom doprinosu razvoja cjelokupnog područja regije Slavonije i Baranje.

Održan je i radni sastanak LAG-ova, a obuhvaćao je teme: “Leader operativna pravila”, “Natječaj za provedbu Intervencije 73.12. – Potpora malim poljoprivrednicima” te ” Natječaj za financiranje projekata u 2024. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina”.