LAG “Papuk” sudjelovao je na radionici „Izrada LRS LAG-ova za razdoblje 2023. – 2027. – Pokazatelji i podaci za praćenje provedbe“
29. studenoga 2022.

29

stu

Dana 28.11.2022. godine, LAG “Papuk” sudjelovao je na radionici Ministarstva poljoprivrede i Nacionalne ruralne mreže, u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske i Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj koja se održala u Zagrebu u Ministarstvu poljoprivrede.

Cilj radionice bila je rasprava u vezi elemenata praćenja i evaluacije za razdoblje 2023. – 2027., intervencijske logike na primjerima specifičnih ciljeva iz Strateškog plana ZPP RH 2023. – 2027., intervencijske logike i pokazatelja te dodane vrijednost LEADER-a vezanih uz izradu LRS 2023. – 2027. i podataka za praćenje provedbe LEADER-a, godišnjih izvješća i pokazatelja.