LAG Papuk sudjelovao je na dvodnevnom događanju na području LAG-a Moslavina u sklopu projekta suradnje pod nazivom “Turizmom razvijamo područje”
7. lipnja 2022.

7

lip
LAG Papuk sudjelovao je na dvodnevnom događanju u sklopu projekta suradnje pod nazivom “Turizmom razvijamo područje”, a koje se održalo od 2. do 3. lipnja 2022. godine na području LAG-a Moslavina. LAG Moslavina je osim LAG-a “Papuk”, na svom području ugostio i ostale LAG partnere; LAG Srijem, LAG Baranja, LAG Međimurski doli i bregi i LAG Virovitički prsten.
Sudionici na ovom dvodnevnom događanju sudjelovali su u obilascima primjera dobre prakse u sklopu turističke ponude područja LAG-a Moslavina kao i u edukativnim prezentacijama i radionicama koje se odnose na razvoj specifičnih oblika turizma u ruralnim krajevima.
Projekt suradnje LAG-ova „Turizmom razvijamo područje“ sufinanciran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjera 19 LEADER, Podmjera 19.3 “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”, Tip operacije 19.3.2 “Provedba aktivnosti projekta suradnje”, Međuteritorijalni projekt suradnje.